انگلیسی
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

بهرام اصل فتاحی                           

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی : bahramaslefatahi@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ اخذ مدرک

دکتری تخصصی

روان شناسی تربیتی

واحد علوم و تحقیقات

تهران

ایران

1388

كارشناسي ارشد

روان شناسي تربيتي

دانشگاه تربيت معلم تهران

تهران

ايران

1373

كارشناسي

روان شناسي باليني

دانشگاه تبريز

تبريز

ايران

1370

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.